Inschrijven

Inschrijven was mogelijk tot en met 13 september 2017 met het onderstaande digitale aanmeldformulier. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de beheerder van het Ontmoetingshuis,
Sebastiaan Blom: 0318 – 72 49 80 of beheer@ontmoetingshuis.nl

– Aanmeldingen zullen op datum van binnenkomst worden behandeld.
– Zijn er meer aanmeldingen voor een activiteit dan het maximaal aantal deelnemers, dan zal worden geprobeerd een extra cursus in te plannen.
– Uiterlijk 15 september 2017 wordt u per mail geïnformeerd over de definitieve deelname van uw kind aan de activiteit.
– Maakt uw kind gebruik van de BSO en de activiteit valt op dezelfde dag, neemt u hierover dan contact op met de leiding van de BSO.
– In de planning van de activiteiten is rekening gehouden met schoolvakanties en officiële feestdagen. Er is geen rekening gehouden met overige vrije schooldagen, zoals studiedagen en dergelijke.
– Bij afwezigheid dient u uw kind af te melden bij de aanbieder van de activiteit/workshop.
– Mocht een activiteit wegens ziekte of andere dringende omstandigheden, onverhoopt niet doorgaan, dan zal worden geprobeerd u hierover zo spoedig mogelijk telefonisch of per email te informeren. Lukt het niet u tijdig te bereiken, dan worden de kinderen gedurende de cursustijd opgevangen in het Ontmoetingshuis.

Aanmeldformulier

Helaas is het niet meer mogelijk in te schrijven voor een van de workshops!