Bethelkerk

De Bethelkerk wil bewoners graag laten zien waarom wij het belangrijk vinden dat wij als kerk, als actieve gelovigen in de wijk, actief aanwezig willen zijn in Veenendaal-oost. Het is onze wens en ons streven om door onze aanwezigheid in de wijk de overige wijkbewoners uit te nodigen tot een leven met God. We willen eraan meewerken dat mensen in de wijk niet alleen elkaar ontmoeten maar ook een ontmoeting kunnen hebben met God. Gelovigen in de wijk, van welke richting dan ook, kunnen een belangrijk middel zijn om de liefde van God en het voorbeeld van Jezus Christus vorm en inhoud te geven. We mogen, als navolgers van Jezus Christus laten zien wat het betekent om christen te zijn. We willen laten zien in woord en daad hoe je dan keuzes maakt. Dat noemen wij: missionair aanwezig zijn; niet door in eerste instantie een kerk te bouwen of een eigen kerkelijke gemeente te stichten, maar door als kerkelijke gemeente in de wijk aanwezig te zijn.

De toekomst zal ons duidelijk maken of mogelijk ook andere plaatselijke kerken daarin willen meegaan om gezamenlijk tot vastere structuren te komen, waardoor op langere termijn een ‘eigen’ toekomstige nieuwe geloofsgemeenschap kan ontstaan. Daartoe zijn we in gesprek met andere kerken waarvan hun leden in deze wijk wonen.

De kerntaak van onze activiteiten in Veenendaal-Oost zien wij als: getuigen in woord en daad aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn.

Alles wat we doen, doen we in navolging van de missie en visie. Kijk rustig rond op onze site of kom een keer langs om het zelf mee te maken. Welkom!

www.bethelkerk.nl

BETHELKERK-FOTO-201px

0

Bethelkerk: Jezus is de waarheid

Vanwege de tentoonstelling van Kunstroute Veenendaal in de Grote zaal, vond er afgelopen zondag 2 oktober opnieuw een Ontmoetingsdienst in…