Christelijke basisschool Tamim

Welkom bij Tamim, de christelijke basisschool van Veenendaal Oost.

Tamim is en betekent 'Gaaf'. Gaaf zoals God ons geschapen heeft, zoals Hij ons bedoeld heeft. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind. Leren en ontwikkelen met hoofd, hart én handen. Dus met recht is Tamim de gaafste basisschool van Veenendaal!

Belangrijke onderdelen op onze school zijn taal, rekenen en lezen, maar ook het leren en onderhouden van sociale vaardigheden. Uw kind werkt in een open en uitdagende leeromgeving waar theorie en praktijk worden gekoppeld. Wij bereiden uw kind voor op de samenleving van nu én morgen.

Tamim gebruikt hiervoor eigen pedagogische werkvormen zoals het werken met basisgroepen in combinatie met halfjaarlijkse instructiegroepen, weektaken, portfolio’s en inspirerende leerruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes werken aan hun lestaken. Tamim is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 op een natuurlijke manier Engels krijgen. Tamim heeft een eigentijdse en moderne inrichting waarin de leerlingen de ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren en te werken.

Tamim is onderdeel van de Stichting CPOV eo - Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken. Wij zijn een Christelijke basisschool; iedereen is welkom die onze Christelijke identiteit respecteert.

U en uw kind zijn bij Tamim van waarde. Wij willen u graag laten ervaren hoe gaaf onderwijs op Tamim voor uw kind zal zijn.Meer informatie? Komt u gerust eens op bezoek om te kijken of voor een gesprek, of laat uw kind een dagdeel of een dag meelopen op school.

www.tamim.nl