TIGERS LSE – bootcamp (5-6 jaar)

Een mini bootcamp life skills education!

Uw kind maakt kennis met allerlei levensvaardigheden waardoor het beter kan omgaan met pestgedrag en met gevaren als brand, water en verkeer. De smaak te pakken? In het najaar is er een uitgebreider vervolg!

Voor: 5 en 6 jaar

Aantal lessen: 2

Wanneer: zaterdag 15.00-15.45 uur

Data: 19 en 26 juni

Docent: Safety and Protection, Ede

Cursusprijs: € 17,00

Inschrijven: uiterste inschrijfdatum 10 juni 2021