Hervormde basisschool De Bron

De grondslag van onze school en van de vier andere GAVE scholen (Beatrix-, Engelenburg-, Patrimonium- en Rehobothschool) die onder de GAVE scholen vallen, is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

In de praktijk gaat het er om dat leerkrachten het persoonlijk geloof handen en voeten geven. Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen. Wij geloven dat God ons geschapen heeft om tot Zijn doel te komen.

De missie van de school is: een school voor sprankelend Christelijk onderwijs.
Sprankelend verwijst naar ons onderwijs. De 4 synoniemen voor sprankelend zijn: schitterend, briljant, knap en levenslustig.

Schitterend:
We zien elk kind, leerkracht en ouder als een schitterend schepsel zoals God hen gemaakt heeft. Hij is ons grote Licht, en wij en u mogen een middel zijn om dat Licht door te geven. In ons dagelijkse werk en leven staat Hij centraal. Zo hopen we een licht te zijn voor onze omgeving.

Briljant:
Goed onderwijs, zodat elk kind zich mag ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden

Knap:
Elk kind, ouder, leerkracht is knap, uniek op zijn of haar manier.

Levenslustig:
Vol energie willen we met zijn allen genieten van de dynamiek in het onderwijs. Plezier in het onderwijs is belangrijk.

Enkele kenmerken van de school zijn:

  • Duidelijke christelijke identiteit
  • Kleuteronderwijs op basis van “onderbouwd”: veel aandacht voor de eigenheid van kleuters, een goed doordachte leerlijn en handpoppen die een belangrijke rol spelen bij het lesgeven
  • Engels vanaf groep 1
  • Gericht op de ontwikkeling van het individuele kind
  • Een heldere, overzichtelijke structuur
  • Vanaf groep 4 gebruik van tablets voor het maken van reken- en taalwerk
  • Een sfeer waarin kinderen zich veilig en thuis voelen en met respect met elkaar wordt omgegaan.

Spreken deze kenmerken u aan, dan bent u welkom. Wilt u meer informatie of eens sfeer proeven dan kunt u altijd contact opnemen met de directieleden

Aalt van de Mheen of Bas van Ramshorst

E-mail:               debron@gavescholen.nl
Adres:                Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal
Telefoon:           (0318) 508510
Website:            http://debron.shsveenendaal.nl/