Kerken

Hervormde Kerk Veenendaal

Bethelkerk

Hervormde Kerk Veenendaal

Als hervormde gemeente zijn we vanaf het begin van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost in het Ontmoetingshuis aanwezig. Elke zondag komen we er samen. Daarnaast organiseren wij door de week een groot aantal activiteiten zoals bijbel- en gebedskringen, catechisatie, koffieochtenden etc. Woont u ook in Veenendaal-Oost? U bent van harte welkom in onze diensten: elke zondag om 9:30 en 17:00 uur in het Ontmoetingshuis!
Meer informatie over de activiteiten en samenkomsten van Hervormd Veenendaal vindt u op de website. www.hervormd-veenendaal.nl

Bethelkerk

De Bethelkerk wil bewoners graag laten zien waarom zij het belangrijk vindt dat zij als kerk actief aanwezig wil zijn in Veenendaal-Oost. Het is haar wens en haar streven om door de aanwezigheid in de wijk de overige wijkbewoners uit te nodigen tot een leven met God. Gelovigen in de wijk, van welke richting dan ook, kunnen een belangrijk middel zijn om de liefde van God en het voorbeeld van Jezus Christus vorm en inhoud te geven. “We mogen, als navolgers van Jezus Christus laten zien wat het betekent om christen te zijn. We willen laten zien in woord en daad hoe je dan keuzes maakt. Dat noemen wij: missionair aanwezig zijn; niet door in eerste instantie een kerk te bouwen of een eigen kerkelijke gemeente te stichten, maar door als kerkelijke gemeente in de wijk aanwezig te zijn.”  Kijk eens op de website www.bethelkerk.nl  of kom een keer langs bij een viering. U / jij bent van harte welkom in het Ontmoetingshuis: iedere 1e zondag van de maand om 11.00 uur.