Kinderopvang Luna

DE BESTE ZORG VOOR UW KOSTBAARSTE BEZIT
Al meer dan 12 jaar biedt Luna christelijke kinderopvang op verschillende locaties in Veenendaal. Het biedt zorg en opvang vanuit een huiselijke sfeer en straalt een bijzondere mix uit van warmte, veiligheid, openheid en vrolijkheid. Alle pedagogisch medewerkers zien kinderen als unieke en kostbare persoontjes. Binnen onze kinderopvang heerst geen gejaagdheid, maar rust en ruimte voor de ontwikkeling van ieder kind. Wij vinden het van groot belang dat de pedagogisch medewerkers professioneel en goed opgeleid zijn. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan het stimuleren van de diverse ontwikkelingsgebieden, waarbij het kind gewoon kind mag zijn.

KINDEROPVANG IS GOED VOOR DE ONTWIKKELING
Persoonlijke en sociale ontwikkeling en ontplooiing en het creëren van een positief zelfbeeld worden bij ons zorgvuldig gevolgd en gestimuleerd. Door het omgaan met andere kinderen leren kinderen de uitwerking van hun gedrag op een ander kennen. Door met elkaar te spelen, te eten en samen te zijn, leren ze al vroeg de betekenis van delen, elkaar helpen, omgaan met conflicten, rekening te houden met de ander en opkomen voor zichzelf.

IDENTITEIT
Merkbaar en zichtbaar willen wij onze Christelijke identiteit uitdragen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd bekend worden gemaakt met de God van de Bijbel. Wat ze in deze jaren van zorg en opvoeding leren, zal het fundament vormen voor hun latere leven waarin zij zelf steeds keuzes moeten maken.

UK EN PUK
Wij werken met het voor- en vroegschoolse educatieprogramma Uk en Puk. Bij dit programma hoort de pop Puk, die als een vriendje voor de kinderen is. Aan de hand van verschillende thema’s worden allerlei activiteiten aangeboden, die de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen spelenderwijs stimuleren.

Wilt u eens langs komen op één van onze locaties om onze ‘Luna sfeer’ te proeven? Neem dan gerust contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Chr. KDV Luna Loc. Oost
oost@kinderopvangluna.nl

Algemeen:
T: (0318) 745700
info@kinderopvangluna.nl
www.kinderopvangluna.nl