Let op: Nordenheem v.a. 8 juli tussen 8.15-8.40u. & 14.00-14.30u. gesloten voor doorgaand (fiets)verkeer

0

NORDENHEEM v.a. 8 juli tussen 8.15 – 8.40 uur & 14.00 – 14.30 uur gesloten voor doorgaand (fiets)verkeer 

Door de coronamaatregelen hebben de scholen en kinderopvangorganisaties in het Ontmoetingshuis het brengen en halen van de kinderen anders moeten organiseren. Het spreiden van de leerlingen over de diverse ingangen van het Ontmoetingshuis zorgt voor gevaarlijke situaties omdat er gebruik gemaakt moet worden van de openbare weg. Om het brengen en halen voor de kinderen veiliger te maken is in overleg met de gemeente besloten de Nordenheem (aan de westkant van het Ontmoetingshuis, corona-ingang van Tamim) tussen 8.15 en 8.40 uur  en 14.00 – 14.30 uur met hekken en borden af te sluiten voor doorgaand (fiets-)verkeer. Afstappen en met de fiets aan de hand naar de plaats van bestemming lopen is toegestaan, maar de kinderen en andere voetgangers hebben voorrang. Dit gaat woensdag 8 juli in.

Vanaf de Spitsbergenweg kunnen fietsers gebruik maken van het fietspad rechts iets verderop aan de Spitsbergenweg. Het Ontmoetingshuis en de winkels worden dan van de andere kant benaderd waardoor zowel de kinderen van Tamim als Balans veilig de school kunnen bereiken.

Vanuit Handhaving is aandacht gevraagd voor het parkeren van de auto’s van de ouders. Gebleken is dat de Kiss & Ride zone langere tijd bezet blijft door geparkeerde auto’s.  Wilt u de K&R-zone gebruiken waar die voor is bedoeld? We hopen op uw medewerking om het in- en uitgaan van de scholen zo veilig mogelijk te maken!

 

 

UPDATE COMMUNICATIE RONDOM CORONAVIRUS – 18 mei 2020

Het Ontmoetingshuis is vanaf 1 juni weer openbaar toegankelijk. Vanzelfsprekend worden de voorschriften vanuit het RIVM inzake Covid-19 gehanteerd en worden bezoekers verzocht deze ook vooral op te volgen.

 

BELANGRIJKSTE  VOORSCHRIFTEN bij bezoeken Ontmoetingshuis vanaf 1 juni 2020

volgens richtlijnen RIVM

 

Als u vanaf 1 juni het Ontmoetingshuis bezoekt voor een cursus, workshop of anderszins, dient u zich tenminste aan de onderstaande voorschriften te houden:

  • volwassenen houden 1,5 m afstand van elkaar
  • u gebruikt de desinfecterende gel bij binnenkomst in het gebouw
  • u gebruikt de desinfecterende gel bij het verlaten van het gebouw
  • bij langer verblijf wast u uw handen vaak en grondig
  • u schudt geen handen
  • u hoest of niest in uw elleboog
  • u blijft thuis als u klachten heeft als: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden C)
  • U blijft thuis als iemand in uw gezin/huis koorts heeft (vanaf 38 graden C) en/of benauwdheidsklachten
  • Kom zo mogelijk alleen

 

UPDATE COMMUNICATIE RONDOM CORONAVIRUS – 6 mei 2020

In aanvulling op de eerdere communicatie rondom het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zoals die voor het Ontmoetingshuis gelden (zie onderstaand), kunnen wij namens het bestuur Stichting Ontmoetingshuis nu het volgende melden.

Maandag 11 mei a.s. gaat het Ontmoetingshuis weer open voor de drie basisscholen, de kinderopvang en de naschoolse opvang. Zij zullen zoveel als mogelijk gebruik maken van een aparte, eigen ingang. Een en ander is in goed overleg met de scholen en de kinderopvang besloten. De scholen en kinderopvang zullen de ouders en leerlingen zelf informeren over welke ingang zal moeten worden gebruikt.

Het Ontmoetingshuis is tot 20 mei a.s. niet openbaar toegankelijk. De hoofdingang blijft tot die tijd dan ook gesloten . Rond 20 mei zullen wij een nieuwe update plaatsen met informatie over de openingstijden van het Ontmoetingshuis. Het Ontmoetingshuis is eventueel te bezoeken op afspraak. Informeer bij de beheerder. T 0318-724980

 

UPDATE COMMUNICATIE RONDOM CORONAVIRUS -vr 3 apr 2020

In overleg met de gemeente en het bestuur Stichting Ontmoetingshuis is besloten dat het Ontmoetingshuis m.i.v. maandag 16 maart dicht gaat tot en met in ieder geval 28 april a.s. Verlengd tm 20 mei!! Basisscholen vanaf 11 mei weer open! Via eigen ingang toegankelijk.

Uitzondering is de zijde van de scholen (de Bron, Tamim en Balans) afhankelijk van de noodzaak betreffende opvang van kinderen van ouders welke in de zorg etc. zitten. De scholen kunnen zelf bepalen of zij open zijn (de scholen kunnen immers zelfstandig naar binnen via hun eigen zijde.

Alle activiteiten door het Ontmoetingshuis georganiseerd zullen dus tot en met in ieder geval 1 juni worden geannuleerd en hopelijk later dit seizoen weer kunnen worden hervat.

Namens het bestuur wensen wij iedereen, in welke rol dan ook, heel veel sterkte en gezondheid toe de komende weken. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

 

COMMUNICATIE RONDOM CORONAVIRUS – vr 13 mrt 2020

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft het bestuur van het Ontmoetingshuis Veenendaal Oost besloten om met onmiddellijke ingang alle door ons georganiseerde workshops, lezingen en dergelijke activiteiten af te gelasten. Dat zijn dus alle activiteiten uit het activiteitenprogramma voorjaar 2020.

 

Dit besluit zal in ieder geval van kracht blijven tot 1 juni. Rond die tijd zal opnieuw worden beoordeeld of het verantwoord is onze activiteiten te hervatten. Hier volgt later bericht over.

 

Hiermee trachten wij bij te dragen aan het zoveel als mogelijk beperken van verdere verspreiding van dit virus. Naast deze genomen maatregel blijven wij de adviezen van het RIVM, GGD en overheid volgen.

 

Namens het bestuur,

Jan van Leeuwen, voorzitter