Scholen

Christelijke
Basisschool

Tamim

Hervormde
Basisschool

De Bron

Openbare
Basisschool

Wereldkidz
Balans

Tamim

Tamim betekent ‘Gaaf’; gaaf zoals God mensen geschapen heeft, zoals Hij mensen bedoeld heeft. Met haar onderwijs sluit Tamim aan bij de unieke manier van leren van uw kind. Belangrijke onderdelen op deze school zijn taal, rekenen en lezen, maar ook het leren en onderhouden van sociale vaardigheden. Tamim is een gecertificeerde TalenT-school voor vroeg Engels. Tamim heeft een eigentijdse en moderne inrichting waarin de leerlingen de ruimte krijgen om op hun eigen manier te leren en te werken. Kinderen worden voorbereid op de samenleving van nu én morgen. Tamim is onderdeel van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken. Wilt u meer informatie? Neem contact op met de directeur Monique de Haan per mail of telefonisch: 0318 – 76914. Eerst oriënteren via de website kan natuurlijk ook.

De Bron

De Bron is een basisschool voor sprankelend christelijk onderwijs. Enkele kenmerken van de school zijn: duidelijke christelijke identiteit; kleuteronderwijs op basis van “Onderbouwd”: er is dus veel aandacht voor de eigenheid van kleuters en een goed doordachte leerlijn; Engels vanaf groep 1; het onderwijs is gericht op de ontwikkeling van het individuele kind; er is een heldere en overzichtelijke structuur; vanaf groep 4 wordt gebruik genaakt van tablets voor het maken van reken- en taaloefenwerk; er wordt een sfeer gewaarborgd waarin kinderen zich veilig en thuis voelen en waarin met respect voor elkaar wordt omgegaan. Wilt u meer informatie of de sfeer eens proeven, dan kunt u contact opnemen met de directeur Bas van Ramshorst per mail of telefonisch : 0318 – 508510. Eerst oriënteren via de website kan natuurlijk ook.

Wereldkidz Balans

WereldKidz Balans is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Betrokkenheid en welbevinden zijn de speerpunten en gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn er belangrijk. Elk kind, elke ouder/verzorger en medewerker moet zich op deze school veilig en thuis voelen. De ervaringswereld van de kinderen staat centraal bij WereldKidz Balans. Door het stimuleren en aanbieden van verschillende activiteiten kunnen kinderen hun vaardigheden, kennis en inzicht ontwikkelen. Zo worden ze zich bewust van hun kwaliteiten en worden zij toekomstgericht begeleid in een steeds sneller veranderende wereld. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de schoolleider voor het maken van een afspraak. Per mail of telefonisch 0642939369. Eerst oriënteren via de website kan natuurlijk ook.