Vacature

VACATURE VOORZITTER BESTUUR STICHTING ONTMOETINGSHUIS  VEENENDAAL-OOST per 1 JULI a.s.

De Stichting Ontmoetingshuis Veenendaal-Oost is verantwoordelijk voor de exploitatie van de multifunctionele accommodatie Het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost. In het gebouw zijn een drietal basisscholen ondergebracht, twee kinderopvang-organisaties, horeca, CJG, Veens Welzijn alsmede twee kerkgenootschappen. Daarnaast zijn er enkele ruimten beschikbaar voor commerciële verhuur. De stichting is  belast met zowel de verhuur van de ruimten als met het facilitaire beheer van het gebouw. Ook is de stichting belast met het organiseren van culturele activiteiten voor en door bewoners uit Veenendaal-Oost. Voor de praktische uitvoering van genoemde taken wordt op ZZP basis gewerkt met een programmamanager, een beheerder en een administratief medewerker.

Vanwege het defungeren van huidige voorzitter wordt voor de stichting een voorzitter M/V gezocht die:

 

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • de doelstelling van de stichting onderschrijft en daarnaar handelt,
 • in overleg met de overige bestuursleden de agenda opstelt,
 • de vaardigheid bezit om het bestuur te leiden als een gemotiveerd team en een constructieve relatie met de medewerkers onderhoudt,
 • samen met het bestuur de doelen bepaalt voor de korte en langere termijn,
 • erop toeziet dat de gemaakte afspraken in het bestuur en met de medewerkers uitgevoerd worden,
 • de contacten onderhoudt met de gemeente en andere direct betrokken partijen bij het Ontmoetingshuis, voor zover deze betrekking hebben op de doelstellingen van het Ontmoetingshuis,
 • eens per kwartaal het overleg met de gebruikers/huurders van het Ontmoetingshuis voorzit,

 

FUNCTIE EISEN;

 • beschikt over leiding gevende capaciteiten,
 • beschikt over de capaciteit om mensen te motiveren en stimuleren,
 • beschikt over enthousiasme en een gezonde dosis humor,
 • beschikt over een denkniveau op minimaal HBO niveau
 • een pre is het hebben van kennis over vastgoed exploitatie,

 

GEBODEN WORDT:

 • Een uitdagende functie in een collegiaal team met interessante vraagstukken die om een creatieve oplossing vragen.

 

Overige zaken;

 • Het bestuur vergadert in de regel eens per zes weken. De administratief medewerker verzorgt de verslaglegging.
 • Aan de functie ie een vrijwilligers vergoeding verbonden. Het tijdsbeslag is gemiddeld 1 tot 2 uur per week.
 • Het bestuur draagt de benoeming van de  kandidaat-voorzitter ter goedkeuring voor aan het College van B. en W. Veenendaal.
 • Van de kandidaat wordt een VOG verklaring gevraagd.

U kunt uw sollicitatie (uiterlijk 8 maart 2023) of nadere vragen richten aan: administratie@ontmoetingshuis.nl

 

Bekijk hier de advertentie.