Kinderopvang

Christelijke
Kinderopvang

Luna

Kinderopvang

VeenKids

Christelijke Kinderopvang Luna

In het Ontmoetingshuis biedt Chr. Kinderopvang Luna peuteropvang (regulier en VVE), dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Chr. Kinderopvang Luna biedt liefdevolle, professionele opvang aan vanuit een christelijke identiteit. Hierbij accepteren zij ieder kind onvoorwaardelijk en respecteren zijn of haar achtergrond.

Het kind staat bij Chr. Kinderopvang Luna centraal. Deze wordt een veilige en geborgen omgeving aangeboden, zodat hij of zij zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers werken vanuit hun hart, maar staan tegelijkertijd voor hun deskundigheid. Binnen de dagopvang en peuteropvang wordt er gewerkt met de VVE methode Uk en Puk.

Het doel is de beste zorg te bieden aan uw kostbaarste bezit. Dit doel wordt onderstreept door het werken vanuit 6 kernwaarden:

  1. Samen; We werken voor en met elkaar, met als resultaat een positieve sfeer.
  2. Open; We zijn open en eerlijk. We staan voor rechtvaardigheid. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
  3. Trouw; We gaan net een stapje verder wat betreft omkijken naar anderen, rekening houden met omstandigheden van klanten. We zijn mens- en relatiegericht. We zijn betrouwbaar.
  4. Eren; We eren de ander. Gaan respectvol met elkaar om. We zien elkaars waarde en spreken waardering naar elkaar uit.
  5. Eerlijk; We kiezen voor waarheid. We gaan eerlijk met elkaar en anderen om.
  6. Liefdevol; Liefde is één van de grootste kernwaardes van Luna. Dit ook vanuit onze christelijke identiteit. We hebben God lief boven alles en onze naaste als onszelf.

Kijk voor meer algemene informatie op de website: www.kinderopvangluna.nl of neem contact op via lvoost@kinderopvangluna.nl.

Kinderopvang VeenKids

VeenKids Kinderopvang biedt Kinderdagverblijf, Peuteropvang, Peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang in heel Veenendaal. Betrokken medewerkers zorgen met passie en liefde voor jouw kind. De huiselijke, warme sfeer en uitgebreid activiteitenaanbod zorgen ervoor dat kinderen een fijne tijd bij ons beleven. Door de samenwerking met de eveneens in het Ontmoetingshuis gevestigde basisschool Wereldkidz Balans, is er een doorgaande leerlijn. Mocht u belangstelling hebben voor Kinderopvang VeenKids, bezoek de website of neem rechtstreeks contact op.

Kinderopvang VeenKids in Veenendaal
Telefoon: 088 – 13 318 00 – info@veenkids.nl