Kinderopvang

Christelijke
Kinderopvang

Luna

Kinderopvang

SUPER

Christelijke Kinderopvang Luna

In het Ontmoetingshuis biedt Chr. Kinderopvang Luna peuteropvang (regulier en VVE), dagopvang en buitenschoolse opvang aan. Chr. Kinderopvang Luna biedt liefdevolle, professionele opvang aan vanuit een christelijke identiteit. Hierbij accepteren zij ieder kind onvoorwaardelijk en respecteren zijn of haar achtergrond.

Het kind staat bij Chr. Kinderopvang Luna centraal. Deze wordt een veilige en geborgen omgeving aangeboden, zodat hij of zij zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers werken vanuit hun hart, maar staan tegelijkertijd voor hun deskundigheid. Binnen de dagopvang en peuteropvang wordt er gewerkt met de VVE methode Uk en Puk.

Het doel is de beste zorg te bieden aan uw kostbaarste bezit. Dit doel wordt onderstreept door het werken vanuit 6 kernwaarden:

  1. Samen; We werken voor en met elkaar, met als resultaat een positieve sfeer.
  2. Open; We zijn open en eerlijk. We staan voor rechtvaardigheid. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen
  3. Trouw; We gaan net een stapje verder wat betreft omkijken naar anderen, rekening houden met omstandigheden van klanten. We zijn mens- en relatiegericht. We zijn betrouwbaar.
  4. Eren; We eren de ander. Gaan respectvol met elkaar om. We zien elkaars waarde en spreken waardering naar elkaar uit.
  5. Eerlijk; We kiezen voor waarheid. We gaan eerlijk met elkaar en anderen om.
  6. Liefdevol; Liefde is één van de grootste kernwaardes van Luna. Dit ook vanuit onze christelijke identiteit. We hebben God lief boven alles en onze naaste als onszelf.

Kijk voor meer algemene informatie op de website: www.kinderopvangluna.nl of neem contact op via lvoost@kinderopvangluna.nl.

Kinderopvang SUPER

Kinderopvang SUPER in Veenendaal is een hoogwaardig, kwalitatieve buitenschoolse opvang, peuteropvang en kinderdagverblijf met als speerpunt openbare en betaalbare opvang voor iedereen! In het Ontmoetingshuis biedt SUPER buitenschoolse opvang (met voorschoolse opvang) voor alle kinderen en een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Sinds maart 2018 heeft zij ook een peuterspeelzaal met VVE van 2-4 jaar in het Ontmoetingshuis. De BSO-ruimte is volledig ingericht naar de behoeften van het kind met een huiselijke sfeer dat zorgt voor de nodige ontspanning. Er wordt themagericht gewerkt in blokken; elk blok een ander onderwerp zoals techniek, voeding, natuur of kunst. Wekelijks worden er sport- en spellessen georganiseerd. Door de samenwerking met de eveneens in het Ontmoetingshuis gevestigde basisschool Wereldkidz Balans, is er een doorgaande leerlijn. Mocht u belangstelling hebben voor Kinderopvang SUPER, bezoek de website of neem rechtstreeks contact op.

Kinderopvang SUPER in Veenendaal
Telefoon: 088 – 13 318 00 – info@superinveenendaal.nl